Услуги

Опитът на Баутрейд ще Ви помогне в оптимизирането на разхода на материали и избора на най-подходяща фасадна система.

Баутрейд ще достави  предлаганите продукти до всяка точка на Република България, като екипът на фирмата извършва цялата логистична дейност и гарантира  доставка на продуктите в срок.

Баутрейд консултира своите клиенти относно избор на подходяща монтажна фирма според вида на обекта.

Баутрейд е препочитан партньор от  Общинските администрации поради факта, че предлаганите продукти са единствени с Енергоефективност до 85% и пожарозащита Клас А2 (негорими).