ArGeTon® - Свойства на продукта

Основна концепция

Плочите се прикрепват чрез специални скрепителни клипсове към носещата конструкция. По вертикалните фуги се полага вертикален фугиращ профил.

Той има три функции:
1.    Защита от директно влизане на вода  при  дъжд.
2.    Предотвратяване на страничното разместване на плочите .
3.    „Пружинен ефект - меко закрепване на плочите, както и предотвратяване на тракането при вятър.

Технически характеристики

Техническите и физическите свойства на плочите ArGeTon® са официално тествани от Агенцията за тестване на материали в Дрезден и Агенцията за тестване на строителни материали в Хановер.
Те притежават сертификати със следните характеристики:


1.    Студоустойчивост съгласно DIN 52252, Част 1, амплитуда на замръзване и разтапяне без повреждане от минимум 50 цикъла
2.    Негоримост
3.    Недеформируемост
4.    Изолация съгласно Постановлението за енергоспестяване – дебелината на изолацията не зависи от системата. Типът изолация може да се избира свободно. Прикрепването може да се извърши съобразно с изискванията на съответния производител.
5.    Оттичането и преминаването на водата по фасадата - гарантират се от предната част и отточните резки на плочите.
6.    Вентилация на фасадата - осъществява се чрез хоризонталната фуга между плочите. Циркулацията на въздуха  се гарантира от достатъчно отстояние от изолацията от минимум 20 мм.
7.    Допълнителната шумоизолация на сградата от плочите ArGeTon® намалява пренасяния по въздуха звук с около 9 dB, в зависимост от типа на прилагане.