ArGeTon® - Техническа информация

Като допълнение към стандартните дължини са възможни и разнообразни дължини максимум до 500 мм. Качествата на продукта съответствт на DIN EN 1304. Леки отклонения от цвета са неизбежни в процеса на производство. Това налага цялото количество керамика да бъде изпълнено при едно производство. 

Размер 150 мм

Височина: 150 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 175 мм

Височина: 175 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 187,5 мм

Височина: 200 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 200 мм

Височина: 200 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини:  400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 212,5 мм

Височина: 237,5 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 225 мм

Височина: 225 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 237,5 мм

Височина: 237,5 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни  дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 243,5 мм

Височина: 243,5 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини:  400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 250 мм

Височина: 250 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм

Размер 300 мм

Височина: 300 мм
Дебелина: 30 мм +/- 1,5 мм
Стандартни дължини: 400 мм, 450 мм, 500 мм, 600 мм
Ширина на вертикалните фуги: 4 и 8 мм