ALUCOBOND® - Техническа информация

Дебелина

Стандарти

Мерна единица

3 mm

4 mm

6 mm

 

Дебелина на алуминиевите пластове

[mm]

0.5

 

Тегло

[kg/m²]

4.5

5.5

7.3

 

Ширина


 

[mm]

1000 / 1250 / 1500

 

Технически характеристики

Секционен модул

W

DIN 53293

[cm³/m]

1.25

1.75

2.75

 

УстойчивостRigidity

E·J

DIN 53293

[kNcm²/m]

1250

2400

5900

 

Сплав/Закалка на алуминиевите пластове

EN 573-3
EN 515

EN AW 5005A (AIMg1)
H22/H42

 

Коефициент за еластичност

EN 1999 1-1

[N/mm²]

70'000

 

Якост на алуминия

EN 485-2

[N/mm²]

Rm ≥ 130

 

0.2 % Устойчивост на натоварване

EN 485-2

[N/mm²]

Rp0,2 ≥ 90

 

Коефициент на удължение

EN 485-2

[%]

A50 ≥ 5

 

Линейно топлинно разширяване

EN 1999 1-1

2.4 mm/m при разлика в температурите 100ºC

 

Сърцевина

Полиетилен, Тип LDPE

[g/cm³]

0.92

 

Повърхност  

Лакиране

Флуоркарбон базирано покритие на рулон (напр. PVDF)

 

Лъскавина (първоначална стойност)

EN 13523-2

 [%]

30-80

 

Твърдост на молива

EN 13523-4

HB-F

 

Акустични свойства

Фактор за абсорбиране на звука

αs

ISO 354

0.05

 

Загуба при пренос на звук

Rw

ISO/DIS 717-1,
EN ISO 140-3

[dB]

25

26

27

 

Фактор за загубата

d

EN ISO 6721,
Честотен обхват 100-3200 Hz

0.0072

0.0087

0.0138

 

Топлинни свойства

Топлоустойчивост

R

DIN 52612

[m²K/W]

0.0069

0.0103

0.0172

 

Коефициент за пренос на топлина

U

DIN 4108

[W/m²K]

5.65

5.54

5.34

 

Устойчивост на температури

[ºC]

-50 до +80

 

 

Сила на вятъра и допустими размери на плоскостите

ALUCOBOND® 3 mm

ALUCOBOND® 4 mm

Графиките за  ALUCOBOND® с дебелина 3мм и 4 мм показват максимално допустима дължина на плоскостта (σ = 53 N/mm²) (без да трябва да се оребряват) базирана на силата на вятъра и ширината на плоскостта при приложения дизайн. Стойностите се отнасят за четиристранно поддържани плоскости. Стойности за други системи при поискване.