Нови Баро-елементи разширяват архитектурния хоризонт


С новите извити елипсовидни форми на Баро-елементите, Аргетон увеличава асортимента от предлаганите форми за керамични фасади. Керамичните Баро-елементи могат да бъдат използвани както като част от външния дизайн, така и като функционални елементи: визуално разчупват пространството, огигуряват обем и служат за слънцезащитна преграда. Извитите Баро-елементи са подходящо средство за стилизиране на контурни фасади, докато елипсовидните се използват като слънцезащитна система.

 1 | 2 »