За нас

За нас

Основната дейност на Баутрейд е в областта на строителството - доставка на алуминиеви, дървени, керамични и PVC фасадни системи.

Чрез ръководството и служителите си фирмата има сериозен опит в изграждането на нови и реконструкция на стари офис сгради и бизнес центрове. Фирмата предлага продукти, изключително подходящи за подобен род обекти, отговарящи на всички изисквания по отношение на качество, сигурност, устойчивост, естетика и дълговечност.

На базата на придобития опит, Баутрейд оказва съдействие и Ви предоставя най-подходящото решение за изграждане или реконструкция, както и за влагането на най-подходящите материали.